Organisatie coaching

[vc_row el_position=”first last”]

Oude huid belemmert groei

Ik had natuurlijk een plaatje kunnen laten zien van een rups die in een vlinder verandert. Maar zo groot is de transitie meestal niet binnen organisaties. Een slang past hierbij beter. Net als bij een slang, schuurt de organisatie een oude huidlaag af, omdat deze de groei belemmert. Daaronder is een nieuwe, beter passende laag gegroeid, waarmee de organisatie dan weer een tijdje mee kan.

Ik help organisaties bij het ontwikkelen van de nieuwe huid en bij het loslaten van de oude. Meestal is de structuur dan al veranderd. Nieuwe harkjes zijn getekend, functies zijn herverdeeld, medewerkers benoemt,  targets gezet en kpi’s vastgelegd. Een nieuw logo en een herijkte visie en missie aan de muur completeren vaak de verandering. Althans, het instrumentele gedeelte.

WANT DAN MOETEN DE MENSEN NOG..

En dat gaat over het sociale gedeelte van de transitie. Dat gaat over cultuur, over gedrag, over sociale innovatie. Dat is lastiger, want mensen zijn nu eenmaal verslaafd aan hun gewoontes en oude gedrag. Dat is meestal het moment waarop bij mij de telefoon gaat en er werk aan de winkel is..

Sturing geven aan verandering

Verandering binnen organisaties is een grillig proces, wat zich niet gemakkelijk laat sturen. Succesvolle verandering is afhankelijk van kwaliteiten als besliskracht, flexibiliteit en de mogelijkheid met weerstand om te gaan. Hiertoe moeten mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen en in beweging komen. Ik begeleid veranderprocessen door:

 • communicatie en samenwerking te optimaliseren door
 • de mensen in de organisatie (opnieuw) in beweging te brengen
 • te verbinden met zichzelf, elkaar en de organisatie
 • te sturen op zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid
 • mensen te leren ‘adequaat om te gaan met gedoe’

Dit doe ik met een zowel resultaat- als mensgerichte aanpak, waarbij ik steeds de balans bewaak tussen verstand en gevoel. Ik help de top zich te beperken op de inhoud en op constructieve wijze te sturen op gedrag.Dit kan op verschillende manieren. Naast persoonlijke coaching en teamcoaching, organiseer ik ook awareness sessies, trainingen en workshops, procesbegeleiding bij werksessies en soms ga ik nog een stapje verder door op interim basis leiding te geven aan een veranderproces.

Interactieve Awareness sessies

Om een verandering binnen een organisatie te ondersteunen, een nieuwe beweging in te zetten, bewustzijn te creëren of gewoonweg ter inspiratie, is het prettig om door de bril van iemand anders naar je eigen organisatie te kijken. Vanuit een ander perspectief nieuwe inzichten en ideeën opdoen. In deze awareness sessies komt als rode draad terug dat ze altijd..

.. gaan over gedrag

.. gekoppeld zijn aan een actueel thema binnen uw organisatie

.. interactief zijn

de deelnemers luisteren niet alleen naar een verhaal, maar voelen en ervaren het ook. Hierdoor zullen ze het niet alleen verstandelijk, maar ook ‘voelend’ begrijpen. Aan de hand van een actueel thema wordt toegewerkt naar een hanteerbare mate van bewustwording, inzicht, antwoorden, discussie of verwarring.

De meest recente thema’s waren;

 • aansluiten bij klanten
 • gedragstijlen en beïnvloeding,
 • presteren onder druk,
 • sturing geven aan verandering,
 • omgaan met (werk)belasting,
 • sturing geven aan teams,
 • contact maken en afstemmen.

Een dergelijke awareness sessie duurt 1,5 tot 2,5 uur en is prima te houden als onderdeel van een vergadering of als lunchbijeenkomst.

Training en Workshops

Bij een veranderingen in een team of organisatie is het wel eens nodig om vaardigheden aan te scherpen, nieuw inzicht te krijgen, te reflecteren en nieuwe vaardigheden aan te leren en te oefenen. Ik geef regelmatig trainingen op het gebied van:

 • Communicatie en Samenwerking
 • Leiderschap
 • Adviesvaardigheden
 • Coachingsvaardigheden
 • Sturing geven aan verandering

Interim Management

Een organisatie(onderdeel) kan vastlopen, waarbij gewenste verandering of beweging maar niet wil lukken. Een dergelijke impasse kan doorbroken worden door tijdelijk iemand in huis halen met een verse blik, andere ervaringen en ideeën.

Als interim manager zet ik mijn daadkracht, resultaatgerichtheid en kennis van mensen en gedrag in. Na het vaststellen van de gewenste resultaten en de benodigde randvoorwaarden neem ik de verantwoordelijkheid voor de uitvoering.

[/vc_row]