Ingrediënten voor succesvol leiderschap

[vc_row el_position=”first last”]

Kent u de ingrediënten van succesvol leiderschap? Met inzet op deze 5 gedragseigenschappen krijgt  u uw medewerkers geheid in beweging.

Mensen in beweging krijgen

De belangrijkste taak van leiders is ‘mensen in beweging’ krijgen. Mensen zijn bereid in beweging te  komen om twee redenen: ze worden gelonkt door een nieuwe aantrekkelijke situatie die in het  vooruitschiet ligt, of ze hebben (voldoende) last van hun huidige situatie om die aan te willen pakken.

De meerderheid echter bungelt hier wat tussenin. Dit leidt tot net voldoende beweging om de status  quo te handhaven. Medewerkers werken niet tegen, maar ze werken doorgaans ook niet proactief  mee. Om hen toch in beweging te krijgen, kun je logischerwijze kiezen om een situatie aantrekkelijk  of juist ellendig te maken. De eerste ligt het meest voor de hand, maar ook de tweede komt, vaak  onbewust, veel voor.

5 gedragseigenschappen:

Om het voor mensen interessant genoeg te maken om in actie te komen, moet je weten wat hun  behoeften zijn. Ondanks dat ieder mens anders is, is een aantal basale gemeenschappelijke  behoeften te onderscheiden. Een effectief leider houdt rekening met de volgende  5 gedragseigenschappen

1. Duidelijkheid

Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Informatie geeft motivatie. Linksaf of rechtsaf maakt niet  zoveel uit, als je maar een duidelijke keuze maakt. Door transparant en éénduidig te communiceren  wat er bij jou leeft, geef je anderen impliciet de gelegenheid om hetzelfde te doen. Hiermee spreek je  mensen aan op hun autonomie. Basisvoorwaarde voor innerlijke beweging en groei.

2. Voorbeeldgedrag

Jij bent de leider. Zo kijken de mensen ook naar je. Alles wat je doet is voorbeeldgedrag. Wat jij doet,  doen zij ook. Wat jij mag, mogen zij ook. Wanneer je zelf iets anders doet dan je van anderen  verlangt, is het gedaan met je geloofwaardigheid. Het vertrouwen is weg en daarmee de  wederkerigheid. Doe wat je wilt dat anderen doen, dan is de kans groot dat anderen zullen volgen.

3. Juiste mensen op de juiste plek

Veel medewerkers zitten niet op de juiste plek, waardoor veel verborgen potentieel onbenut blijft.  Wanneer je mensen de kans en het vertrouwen geeft hun eigen vermogens te benutten, creëer je  volgers voor het leven. Dit vraagt dat je oprecht geïnteresseerd naar je ménsen kijkt en niet naar hun  functie.

4. Loslaten

Niet alleen leiders willen invloed, medewerkers willen ook zeggenschap over hun eigen leven en werk.  Als leider moet je je eigen wensen soms wat loslaten. Laat anderen hun verantwoordelijkheid nemen  en geef ze ter ondersteuning het vertrouwen en de ruimte. Het kost minder moeite om de eigen  beweging van mensen in de gewenste richting te sturen dan wanneer je gaat lopen duwen en trekken.

5. Resultaat zichtbaar maken

Mensen willen het effect van hun inspanning ervaren. Een beloning, direct gekoppeld aan een  prestatie, motiveert en stimuleert. Dat gaat niet alleen om geld. Heb je ooit wel eens iemand trotser  gezien dan een jochie van 8 in zijn judopak met een net verdiende oranje band?

Simpel, maar niet eenvoudig
Iedere ouder, opvoeder of kleuterleider begrijpt deze principes. Het is simpel om te begrijpen, maar  niet eenvoudig om uit te voeren. Het vergt namelijk de nodige lef van de leider. Lef om transparant te  zijn over de eigen intenties, om voorbeeldgedrag te vertonen, om mensen vertrouwen en ruimte te  geven, om ze hun eigen verantwoordelijkheid te gunnen, ze te ondersteunen in hun eigen aanpak en  om ze openlijk te belonen voor hun verdiensten. Deze 5 gedragingen, samen met een gezonde dosis lef vormen de basale ingrediënten voor  succesvol leiderschap.

Jeroen Bouman

Haptonoom, Adviseur gedragsverandering

[/vc_row]