Persoonlijke coaching

[vc_row el_position=”first last”]

Ik kan je helpen:

 • je eigenheid en autonomie te versterken
 • inzicht te krijgen in je eigen kwaliteiten en deze optimaal te benutten
 • ervaren waar je grenzen en beperkingen zitten en hier adequaat mee om gaan
 • gevoelsmatig beter af te stemmen op jezelf en je omgeving
 • keuzes te maken met een passende balans tussen ratio en gevoel
 • keuzes te maken waar je energie van krijgt
 • te doen waar je goed in bent vanuit een gevoel van zelfvertrouwen

Haptonomie

In de persoonlijke coaching maak ik gebruik van mijn achtergrond als haptotherapeut (haptonoom). Uitgangspunt in de Haptonomie is dat je emotionele en mentale gemoedstoestand is terug te zien in je gedrag en te voelen is in je lijf. Bijvoorbeeld zoals je mentaal omgaat met druk, zo doe je dat ook met je lijf. Je lijf is ook een instrument om patronen bewust te worden en te veranderen. Begrijpen hoe dingen werken helpen meestal niet. Voelen en ervaren hoe dat bij jou werkt wel. Er wordt tijdens de coachingsessies dan ook niet alleen gepraat, maar we gaan ook fysiek aan de slag met diverse oefeningen. Voelen is de brug tussen weten en kunnen.

Aanpak

 • We bepalen eerst welke thema’s bij jouw coachingvraag horen. Hierbij kun je denken aan: omgaan met grenzen, inzetten van kracht, loslaten van controle, je eigen balans bewaken in een veranderende omgeving e.d.
 • We onderzoeken hoe je daar nu mee om gaat
 • We bekijken de alternatieven die bij jou passen en binnen je bereik liggen
 • Je oefent met deze alternatieven, zodat je meer keuzes krijgt om anders met situaties om te gaan.

Zo zoeken we een (voor jou) goede balans tussen emotie en ratio bij het nemen van alledaagse beslissingen. De nieuwe inzichten en ervaringen maken je bewust van hoe je nu dingen doet en hoe het ook kan. In jouw eigen dagelijkse praktijksituaties zul je dit herkennen en kun je je nieuwe inzichten en vaardigheden inzetten.

Heb je dit stukje over Haptonomie gelezen en heb je nog steeds geen idee waar het over gaat?? Geen punt. Het is lastig om iets over ‘emoties en voelen’ in tekst te gieten. Een ervaring kun je niet in tekst overdragen. Je kunt het vergelijken met het proeven van een appel. Je kunt boeken lezen over de smaak van een appel, je kunt mensen vragen hoe een appel smaakt, je kunt er naar kijken, je kunt een appel vasthouden. Maar pas als je een hap neemt weet je het.

[/vc_row]