Team coaching

[vc_row el_position=”first last”]

Synergie ontstaat zelden vanzelf

Een team is een team omdat de teamleden een gemeenschappelijk doel hebben. Of de deelnemers dit ook zo ervaren is geen vanzelfsprekendheid. Vaak hebben persoonlijke doelen van de teamleden een hogere prioriteit dan de teamdoelen. Synergie ontstaat dan ook zelden vanzelf.

In mijn visie gaan autonomie en synergie hand in hand. ‘Samenkracht’ kan pas ontstaan als er voldoende ‘IK-kracht’ is. Wanneer ieder individueel teamlid zijn eigen kracht in kan zetten, ontstaat er synergie en krijgt diversiteit binnen een team toegevoegde waarde.

Wanneer individuele teamleden onvoldoende ‘op eigen benen staan’ en zich gaan inhouden, nivelleren de kwaliteiten binnen het team en wordt het allemaal net niks.

Verbetering van teamprestaties is geen exacte wetenschap, maar gaat over mensen en die zijn niet altijd voorspelbaar. Mijn specialiteit is het zien waar de communicatie en samenwerking vloeit of waar deze vastloopt. Mijn interventies zijn gericht op het beter benutten van aanwezige talenten en op het verhelpen van blokkades. Dit resulteert in betere communicatie en samenwerking binnen teams, wat leidt tot beter resultaat.

Aanpak

 1. Voor we interventies binnen het team kunnen plegen, brengen we een aantal zaken in kaart:
  • de context waarin het team opereert (de organisatie, de markt, wat wordt er van het team verwacht)
  • teamdoel(en)
  • de individuele teamleden; hun persoonlijke kwaliteiten en ‘eigen-aardigheden’
  • diversiteit (verdeling van gedragsstijlen)
  • de aansturing van het team
 2. Vervolgens bepalen we, met het team en de team leider, de doelen van de teamcoaching.
 3. Hierna worden er afspraken gemaakt over committment en inzet.
 4. Het type interventies en de frequentie zijn uiteraard maatwerk. Ik streef er altijd naar om de interventies zoveel mogelijk binnen de werkcontext uit te voeren.

Team analyse

De top-coaching teamanalyse is een instrument wat handvatten verschaft om de samenwerking binnen bestaande teams te optimaliseren, vastgelopen teams opnieuw in beweging te krijgen of nieuw gevormde (project of sport)teams een goede start te geven.

Eigen inbreng = acceptatie

De kracht van de top-coaching teamanalyse is dat er in korte tijd een helder inzicht verkregen wordt in de dynamiek en de potentie van een team. Niet met vragenlijsten, maar door individueel en teamgedrag te observeren in speciaal hiervoor ontwikkelde methodieken uit de haptonomie. Dit inzicht, geplaatst in de context van de teamdoelen, geeft concrete handvatten voor prestatieverbetering c.q. verbetering van de samenwerking. Door de specifieke werkwijze en de substantiële eigen inbreng van de deelnemers, is er een hoge mate van acceptatie door de teamleden.

Resultaat in 1 dag

 • inzicht in de huidige teamcultuur, de gewenste cultuur en de potentie om naar deze gewenste cultuur te ontwikkelen
 • de verschillende persoonlijke gedragstijlen en hoe deze zich tot elkaar verhouden
 • de eigenschappen van het team; hoe beweegt dit team, hoe reageert dit team op druk, hoe flexibel is het team, hoe leert dit team
 • de kracht en de (on)mogelijkheden
 • de risico’s waar het team op vast kan lopen

 

[/vc_row]